Här väljer du vilka inloggningsuppgifter du vill ha hos Arena Personal.

För enkelhetens skull har vi valt att ditt användarnamn skall vara detsamma som ditt personnummer, skrivet enligt ÅÅMMDD-XXXX.

Lösenordet som du väljer skall vara mellan 6 och 20 tecken långt, gärna lite svårt för någon annan att lista ut. Lösenordet får endast innehålla bokstäver utom å, ä och ö samt siffror.

Användar-ID:
E-post:
Lösenord:
Repetera lösenord:
Jag har tagit del av och godkänner integritetspolicy